แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับพช.ราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจครัวเรือนยากไร้ ครัวเรือนตกเกณฑ์ตามระบบ TPMAP และThaiQM อำเภอเมืองราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 26 December 2023

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับพช.ราชบุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจครัวเรือนยากไร้ ครัวเรือนตกเกณฑ์ตามระบบ TPMAP และThaiQM อำเภอเมืองราชบุรี

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และ นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจาก นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจครัวเรือนยากไร้และครัวเรือนตกเกณฑ์ตามระบบ TPMAP และThaiQM  อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งได้มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เครื่องอุปโภคบริโภค ชุดที่นอนปิกนิก น้ำดื่ม และเงินสด ในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 6 ราย ดังนี้


1. นางสาวล้อม รุ่งถิ่น บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 7 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ ด้านรายได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้

2. นายสมศักดิ์ ฉายแก้ว บ้านเลขที่ 19/28 หมู่ที่ 10 ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ ด้านรายได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้

3. นายสมาน เปล่งศรี บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ ด้านความเป็นอยู่ บ้านเรือนไม่เรียบร้อย และด้านรายได้ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยและมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

4. นางหอม ดวงตา บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ ด้านรายได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้

5. นางจำปี คงเปี่ยม บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นครัวเรือนตกเกณฑ์ ด้านรายได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่มีรายได้

จังหวัดราชบุรีได้มีการประกาศวาระจังหวัด พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย คนราชบุรีไม่ทิ้งกัน พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 ซึ่งบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี เพื่อขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ด้วยกลยุทธ์ 5 พร้อม ในการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดราชบุรี “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน” 5 พร้อม ประกอบด้วย 1.ข้อมูลพร้อม 2.องค์กรและบูรณาการพร้อม 3. ภารกิจพร้อม 4. ระบบการติดตามพร้อม 5. รายงานและประชาสัมพันธ์พร้อม 


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages