เพาะกายติวเข้มนักกีฬาต้อง "ไร้โด๊ป" - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 22 December 2023

เพาะกายติวเข้มนักกีฬาต้อง "ไร้โด๊ป"

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย จับมือสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรมติวเข้ม นักกีฬาทุกคนที่จะเข้าร่วมการชิงแชมป์ประเทศไทยต้องผ่านการอบรมทุกคนจึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงแชมป์ประเทศไทย (มิสเตอร์ไทยแลนด์) เดือนเมษายน ปีหน้า

     

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์กีฬาเพาะกายฟิตเนสโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งทางสหพันธ์ฯ ได้ขอให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้และความร่วมมือกับองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือ WADA เพื่อสร้างแนวทางป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาเพาะกาย เพื่อเป็นไปตามปฏิญญาความร่วมมือในการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในกีฬาเพาะกายอย่างเป็นรูปธรรม

    

ล่าสุดทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยนายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับนายแสงชัย ต้นทัพไทย ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ร่วมด้วย นางลักษมณ ภาวิลาส ผอ.กองควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา, นายวิทยา วิศรุตโสภณ หน.งานวิชาการสารต้องห้ามทางการกีฬา และ นายปริญญา นกแก้ว นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ถึงแผนงานการรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และวางกรอบแนวทางในการความคุมการละเมิดการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา รวมถึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งสมาคมกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2567

    

จากการหารือความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาแก่นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทุกคน โดยจะแบ่งการอบรมออกเป็น 4 ครั้ง เพื่อให้นักกีฬาเพาะกายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้เข้าร่วมรับการอบรมอย่างทั่วถีงทุกคน 

     

ทั้งนี้หากนักกีฬาคนใดไม่เข้าร่วมรับการอบรมความรู้การป้องกันการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในเดือนเมษายนปีหน้า ทันที

    

การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของสมาคมที่จะทำให้กีฬาเพาะกายเป็นกีฬาที่สร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงและนักกีฬาเพาะกายทุกคนต้องแข่งกีฬาด้วยความบริสุทธิ์ปราศจากการใช้สารต้องห้ามหรือ doping (โด๊ปปิ้ง) ตามหลักการกีฬาสากล ที่นานาประเทศถือปฏิบัติ No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages