“ศุภมาส” สั่งการสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ช่วยนักเรียนทุนประสานหน่วยงานรับ “ดร.เค็ง” กลับเข้าทำงานรับใช้ชาติ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 26 December 2023

“ศุภมาส” สั่งการสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ช่วยนักเรียนทุนประสานหน่วยงานรับ “ดร.เค็ง” กลับเข้าทำงานรับใช้ชาติ

“ศุภมาส” สั่งการสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ช่วยนักเรียนทุนประสานหน่วยงานรับ “ดร.เค็ง” กลับเข้าทำงานรับใช้ชาติ - ทุน ไกล่เกลี่ย มฟล. ให้แก้ปัญหาโดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมหารือการหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณี น.ส.ประภากร วินัยสถาพร หรือ ดร.เค็ง นักเรียนทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร้องขอความเป็นธรรม เนื่องจากต้องลาออกจากการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในขณะที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องชดใช้ทุนนับสิบล้านบาท โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด อว. รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.อว.ด้านวิทยาศาสตร์ น.ส.วราภรณ์ รุ่งตระการ รก.ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมหารือกับ น.ส.ประภากร รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ดร.ศิวนุช สร้อยทอง หัวหน้าคลีนิคกฎหมาย มูลนิธิกระจกเงา น.ส.อรัญญา ภคภัทร และ ดร.ศิรศักย เทพจิต สหภาพคนทำงาน ที่ห้องประชุม 3A อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.
หลังเสร็จสิ้นการประชุม พญ.เพชรดาว เปิดเผยว่า น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ได้สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและหาทางออกร่วมกันในกรณีของ ดร.เค็ง เพื่อให้ความเป็นธรรมและดูแลบุคลากรของกระทรวง อว. โดยจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะร่วมกับ มฟล. ดำเนินการไกล่เกลี่ย โดยอาศัยข้อมูลทางการแพทย์ที่ระบุถึงปัญหาทางสุขภาพของ น.ส.ประภากร ในระหว่างปฏิบัติงานที่ มฟล. และเป็นมูลเหตุของการลาออก ซึ่งการลาออกนั้นไม่ได้เป็นไปโดยเจตนา ซึ่งระหว่างนี้สำนักงานปลัดกระทรวง อว.จะประสานให้มีหน่วยงานรับ น.ส.ประภากร กลับไปปฏิบัติงาน เพื่อชดใช้ทุน โดยจะต้องเป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และมีสิ่งแวลล้อมที่เหมาะสมกับศักยภาพในการทำงานของ น.ส.ประภากร เช่น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่พักอาศัยปัจจุบัน ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน เป็นต้น 

“โดยสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะเร่งดำเนินการตามที่ได้หารือกันไว้โดยเร็ว เพื่อให้ น.ส.ประภากร ได้กลับไปทำงานที่เหมาะสมเพื่อรับใช้ชาติและใช้ทุน โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมและผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก” พญ.เพชรดาว กล่าว


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages