กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 26 December 2023

กรุงเทพประกันชีวิต รับรางวัลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวศิรินารถ วงศ์เจริญสถิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซ้าย) รับมอบรางวัลชมเชยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมภาคเอกชน  Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 จาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ขวา) ผู้มอบแทนนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และองค์กรที่มีผลพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2566 ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรุงเทพประกันชีวิต ให้ความสำคัญต่อการพัฒนารักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และสนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้และรับรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกภาคส่วนของสังคมไทย รางวัล Prime Minister Awards: Cybersecurity Performance Excellence Awards 2023 นี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลใส่ใจความปลอดภัย ในการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับสร้างความเชื่อมั่นและส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages