วันที่ 19 ธ.ค.66 กองทัพบก พลโท อานนท์ เพชคำ หัวหน้า คณะ งานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วย มณฑล ทหารบก ที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 19 December 2023

วันที่ 19 ธ.ค.66 กองทัพบก พลโท อานนท์ เพชคำ หัวหน้า คณะ งานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วย มณฑล ทหารบก ที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวลา 08.30-10.00น.ตรวจเยี่ยมหน่วย มณฑล ทหารบก ที่42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พลตรี ปรากรณ์ จันทราโชติ ผู้บัญชาการมณฑล ที่42  ให้การต้อนรับ มีหน่วยงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา,ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัด สงขลา,เทศบาลนครหาดใหญ่,เทศบาลเมืองคอหงส์,มูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเซียงตึ๊ง เข้าร่วมประชุมหารือ การบูรณาการร่วมงานด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 42

-เวลา 13.00 - 14.00น. พลโทอานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่46 อ.เมือง จ.ปัตตานี มี พันเอก พิสิษฐ์ ชาญเลขา รองผู้บัญชา มณฑลทหารบกที่ 46 ให้การต้อนรับ มีหน่วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานี,เทศบาลเมืองปัตตานี เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ,ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของ หน่วยมณฑลทหารบกที่ 46

ผลการตรวจทั้ง 2หน่วย ด้านกำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน,ด้านยุทโธปกรณ์ยังต้องรับขอรับการสนุนบางรายการเช่น เรือไฟเบอร์ขนาดเล็กใช้ในพื้นที่สวนยางและหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหาขัดข้องอื่นๆ โดยคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนจะสรุปผลนำเรียนผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต่อไป และท่านผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายหน่วยทหารทุกหน่วย จะต้องบรูณาการร่วมกับ จังหวัด,อำเภอ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกจังหวัด,เทศบาล,มูลนิธิกู้ภัยทุกภาค เรียบเร่งเข้าไปช่วยประชาชนโดยเร็วเพื่อลดความเสียหายทั้งสิ่งของและชีวติของประชาชน อีกให้ทุกงานที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการช่วยเหลือประชาชน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages