จ.ราชบุรี/พัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ซ้อมรำบวงสรวง ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี 2567 ภายใต้กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชบุรี” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 19 December 2023

จ.ราชบุรี/พัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ซ้อมรำบวงสรวง ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี 2567 ภายใต้กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชบุรี”

พช.ราชบุรี ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรีและคณะพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ซ้อมรำบวงสรวง ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี 2567 ภายใต้กิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชบุรี”  วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม  2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และ นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมรำถวายศาลหลักเมืองราชบุรี รวมทั้งสิ้น 90 คน ภายใต้กิจกรรม"รวมใจภักดิ์ รักษ์ราชบุรี"ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี 

การจัดกิจกรรมซ้อมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองราชบุรี ในงานทำบุญปีใหม่เมืองราชบุรี ซึ่งศาลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขาสราชบุรีเคารพนับถือ ทั้งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษของเมืองราชบุรี และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี กาแต่งกายด้วยผ้าพื้นฐิ่นของจังหวัดราชบุรี ถือเป็นประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดราชบุรีให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังสตรีจังหวัดราชบุรี จากทุกอำเภอ และทุกภาคส่วน พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันบูรณาการจัดงานนี้ขึ้น และมีผู้ลงทะเบียนมาร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองราชบุรี ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนกว่า 2,000 คน


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages