สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 28 December 2023

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ บุตรของคนพิการและเด็กเยาวชนที่ยากไร้ ปีการศึกษา 2566 
โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีเด็กพิการ บุตรของคนพิการ และเด็ก เยาวชนที่ยากไร้ รับทุนรวมทั้งสิ้น 362 ทุน เป็นเงิน 2,900,000.- บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ และเด็ก เยาวชนที่ยากไร้ ที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 107 ทุน เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานสภาสังคม สงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ขอรับทุนที่อยู่ในต่างจังหวัด สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาให้ผู้ขอรับทุน


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages