วันที่ 21 ธ.ค.66 กองทัพบก โดย พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้า คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ดั้งนี้ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 22 December 2023

วันที่ 21 ธ.ค.66 กองทัพบก โดย พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้า คณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ดั้งนี้

-เวลา 08.30-10.00น.ตรวจเยี่ยมหน่วย มณฑล ทหารบก ที่ 45 อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี โดยมี พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา รองผู้บัญชาการมณฑล ที่ 45  ให้การต้อนรับ มีหน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารภัย เขต11 สุราษฎร์ธานี,สำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารภัย จ.สุราษฎร์ธานี ,ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น จ.สุราษฏร์ธานี เข้าร่วมประชุมหารือ การบูรณาการร่วมงานด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ และตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 45

-เวลา 13.00 - 15.00น  เข้าพบ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร มี พลตรี สุเทพ หนูแก้ว ผู้บัญชา มณฑลทหารบกที่ 44 ให้การต้อนรับ มีหน่วยราชการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมการบูรณาการงานด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร

ผลการตรวจทั้ง 2 หน่วย ด้านกำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน,ด้านยุทโธปกรณ์ยังต้องขอรับการสนุนบางรายการเช่น เรือไฟเบอร์ขนาดเล็กใช้ในพื้นที่สวนยางและหมู่บ้าน รวมทั้งปัญหาขัดข้องอื่นๆ โดยคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนจะสรุปผลนำเรียนผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต่อไป และท่านผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายหน่วยทหารทุกหน่วย บรูณาการร่วมกับ จังหวัด,อำเภอ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกจังหวัด,เทศบาล,มูลนิธิกู้ภัยทุกภาค รีบเร่งเข้าไปช่วยประชาชนโดยเร็วเพื่อลดความเสียหายทั้งสิ่งของและชีวิตของประชาชน และให้ทุกหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages