จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "พช.ทำความดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันสำคัญของชาติ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 21 May 2024

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "พช.ทำความดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันสำคัญของชาติ

จ.ราชบุรี/พช.ราชบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "พช.ทำความดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ" เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันสำคัญของชาติ 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อุทยานรุกขชาติหลวงพ่อโต ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พช.ทำความดี ด้วยหัวใจ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เนื่องในวันฉัตรมงคลและวันสำคัญของชาติ ห้วงเดือนพฤษภาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักถักดีและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เยาวชน และเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน ผ่านกิจกรรมจิตอาสาการพัฒนาทำความสะอาดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน เครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนผู้มีจิตอาสา เข้าร่วม ในการนี้ 


นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมกิจกรรมปล่อยปลาสู่แหล่งน้ำ (ปลาสวาย) กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ (ต้นพะยูง) และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

ต่อมา นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พบปะให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร


เปรมพิมล จันทร์แปลง/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages