ดร.หิมาลัยฯ ที่ปรึกษารองนายกฯ และรมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ จ.พิษณุโลก - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 21 May 2024

ดร.หิมาลัยฯ ที่ปรึกษารองนายกฯ และรมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ จ.พิษณุโลก

ดร.หิมาลัยฯ ที่ปรึกษารองนายกฯ และรมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติ จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2567 เวลา 14.00 น. : ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน,ผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติจังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายของท่านหัวหน้าพรรค โดยมี นายพงษ์มนู ทองหนัก สส.พิษณุโลก เขต 3,นายวชิระ พุ่มพฤกษ์ สจ.อ.เนินมะปราง เขต 2 พิษณุโลก/ตัวแทนพรรคฯ และ น.ส.รุ่งวรินทร์ ดำรงค์ธนินท์ชัย ผู้ช่วย สส.พิษณุโลก เขต 3 ร่วมกันหารือแนวทางนโยบายการหาเสียงให้แก่พรรคฯ คำปรึกษา แนะนำ ในส่วนของนโยบายพรรคฯ และแนวทางการสร้างคะแนนเสียงแก่พรรคฯ มีข้อสรุปโดยประมาณ ดังนี้

   

- มุ่งสร้างความรับรู้ต่อนโยบายด้านพลังงานให้แก่เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อนโยบายด้านพลังงานของพรรคฯ โดยจัดให้มีการประกวดการเขียนเรียงความและจัดนิทรรศการในหัวข้อ พระมหากรุณาธิคุณของสองกษัตริย์ต่อกิจการพลังงานไทย

- สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าถึงนโยบายด้านพลังงานสีขาว โดยการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนนำร่อง ผ่านโครงการที่คณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการเขียนโครงการด้วยตนเองเสนอผ่านผู้อำนวยการฯ ตามลำดับชั้น ทั้งนี้ผู้ที่มาดำเนินการติดตั้งควรเป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

- สนับสนุนเครื่องสูบน้ำโซล่าร์เซลให้แก่ชุมชน ผ่านทาง อปท.หรือวิสาหกิจชุมชน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages