บริษัทกลางฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

บริษัทกลางฯ ร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ 6 ขั้นตอนสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ให้กับผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กรุงเทพมหานคร , การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง , ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน , บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด  เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมให้สถานประกอบการ มีมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมวีริศ ชั้น 5 อาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน  2566 ที่ผ่านมา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages