“กรมเจ้าท่า”ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ครบรอบ 111 ปี ก.คมนาคม ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ-มอบเสื้อชูชีพ สร้างความมั่นใจปชช.-นทท. - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 6 April 2023

“กรมเจ้าท่า”ยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ ครบรอบ 111 ปี ก.คมนาคม ติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจ-มอบเสื้อชูชีพ สร้างความมั่นใจปชช.-นทท.

นายกริชเพชร ชัยช่วย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานเปิด กิจกรรม CSR ด้านความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมเจ้าท่าและกระทรวงคมนาคม แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม ในวันที่  5 เมษายน  2566 เพื่อดูแลการคมนาคมและการสัญจรทางน้ำ ให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้ว และดูแลชุมชนริมน้ำ รวมไปถึงผู้ประกอบการเรือโดยสารที่จะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความมั่นใจในความปลอดภัย 

สำหรับภายในงานมีกิจกรรมการสาธิตใช้เครื่องมือช่วยกระตุ้นหัวใจ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งกรมเจ้าท่าเตรียมขอความร่วมมือภาคเอกชนสนับสนุนเครื่องกระตุ้นหัวใจมาติดตั้งตามท่าเรือสำคัญ พร้อมมอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ และผู้แทนผู้ประกอบการเรือ เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ท่าเรือกรมเจ้าท่า มอบเสื้อหูชีพ จำนวน 5 ตัว และแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ลัง ให้กับผู้แทนชุมชนตลาดน้อย มอบเสื้อซูชีพ จำนวน 10 ราย และแอลกอฮอล์รายละ 5 ขวด ให้กับผู้แทนผู้ประกอบการเรื่อเล็กมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ลัง  ให้กับผู้แทนส่วนตรวจการณ์เดินเรือ  และมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 10 คน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยที่ท่าเรือ 

ท่าเรือไปคอนสยาม มอบเสื่อชูชีพชุมชนละ จำนวน 5 ตัว และแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ลัง ให้กับผู้แทนชุมชนวัดสุวรรณและผู้แทนชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ  มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 10 ราย และแอลกอฮอล์รายละ 5 ขวด ให้กับผู้แทนผู้ประกอบการเรือเล็ก  และมอบเสื้อชูชีพ จำนวน 10 คน  ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยที่ท่าเรือ และท่าเรือท่าช้าง มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 5 ตัว และแอลกอฮอล์ จำนวน 5 ลัง ให้กับผู้แทนชุมชนท่าวัง มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 11 ราย และแอลกอฮอล์ รายละ 5 ขวด ให้กับผู้แทนผู้ประกอบการเรือเล็ก  มอบเสื้อชูชีพ จำนวน 10 คน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยที่ทำเรือ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages