มิตรผล ขึ้นแท่นรับรางวัล “ดีเด่น” องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 15 November 2021

มิตรผล ขึ้นแท่นรับรางวัล “ดีเด่น” องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

พร้อมมุ่งดำเนินงานสอดคล้องหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างต่อเนื่อง

กรุงเทพฯ–บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คว้ารางวัล “ดีเด่น” องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 หรือ Human Rights Awards 2021 ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยนายศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบรางวัล อันทรงเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 


ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เป็นองค์กรในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบดีเด่นต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและผสานความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาและเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนเสมอมา โดยรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนองค์กรภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อชุมชน และภาคประชาสังคม ที่ดำเนินงานโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล และร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ จากหลายภาคส่วน เข้าร่วมโครงการฯ คัดเลือกกว่า 75 หน่วยงาน  

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages