สกสว. ร่วมกับศิริราชหารือ “Siriraj Research Sandbox” นำร่องเครือข่ายวิจัยรับมือโควิด - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 28 June 2021

สกสว. ร่วมกับศิริราชหารือ “Siriraj Research Sandbox” นำร่องเครือข่ายวิจัยรับมือโควิด

วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ของหน่วยบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (SiCORE - M) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ ผ่านแนวคิด “Siriraj Research Sandbox” มุ่งหวังสร้างกระบวนการทำงานแก้ปัญหาให้กับกลุ่มนักวิจัย เพื่อให้เกิดบูรณาการจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม โดยนำร่องจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยด้านการแพทย์เพื่อรับมือโควิด 19 ( COVID Research Consortium ) สร้างเครือข่ายนักวิจัยโควิดในไทย ร่วมมือกับต่างชาติ อย่างเช่น Oxford University  เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่มีส่วนเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยกับภาคนโยบาย เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ 

ศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการหารือถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือในกระบวนการทำงาน โดยปัจจุบัน สกสว. ให้ความสำคัญกับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ โดยมองภาพรวมในเชิงระบบ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบการทำงานร่วมกันถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อตอบสนองการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ สกสว. จะดำเนินการวิเคราะห์การดำเนินงานที่สามารถสร้างความร่วมมือในภาพรวมของประเทศในการร่วมกันดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ รวมถึงจะร่วมหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ถึงแนวทางการดำเนินงานต่อไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาประเทศ 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages