รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 28 June 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,406 ราย

รวมผู้ติดเชื้อสะสม 249,853  ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,757 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 9 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย

- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  1,622  ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 68,440 ราย) 

เสียชีวิตรวม 1,934 ราย(วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 202,271 ราย 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,343 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,648 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)

5,379 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จากกรุงเทพฯ(1,678) ปริมณฑล (1,220) จังหวัดอื่น ๆ (2,481)


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย 

และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่สมุทรปราการ(2)  กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(4) สระแก้ว(3)  จันทบุรี(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2)

มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศกัมพูชา 6 ราย

- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย

- จากประเทศรัสเซีย 3 ราย

- จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย

- จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย

- จากประเทศโซมาเลีย 1 ราย

- จากประเทศซูดาน  2 ราย

- จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย


🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166.3  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.48) 

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  4,740 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,424 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,643  ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.7

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 90 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 153,160  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 734 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,297 ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 734,048  ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 5,586  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47,649 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 540  ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   368  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 76 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages