20 ปี เอสดีเจ อินเตอร์ รุกตลาดบรรจุภัณฑ์รักโลก จับมือ ดีเคเอสเอช กระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 18 June 2021

20 ปี เอสดีเจ อินเตอร์ รุกตลาดบรรจุภัณฑ์รักโลก จับมือ ดีเคเอสเอช กระจายสินค้าสู่มือผู้บริโภคทั่วประเทศ


ภาพลักษณ์ใหม่ บริษัท  เอส.ดี.เจ อินเตอร์  จำกัด เปี่ยมด้วยพลัง สดใส มีชีวิตชีวา เข้าถึงประชาชน มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ ได้จับมือกับผู้จัดจำหน่ายระดับอินเตอร์   บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อกระจายบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง

นายไพฑูรย์ ปานสูง ประธานที่ปรึกษาบริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543  เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และส่งออก บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ได้แก่ 1. ถุงอเนกประสงค์ (food grade) 2. ถุงหูหิ้วใส (food grade)  และ 3. ถุงขยะ แยกได้ 3 ชนิดใหญ่ๆ ได้แก่  หนึ่ง  ถุงขยะเป็นม้วน มีกลิ่น cherry เป็นถุงสีขาวพิมพ์รูป cherry  สอง ถุงขยะก้นกลม (Star seal) ถุงสีดำ มีทั้งเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน  และ 3 ถุงขยะสีดำ แบบหูหิ้ว (T-Shirt) ทั้งหมดเป็นพลาสติก PE และในอนาคตเราจะผลิตถุงพลาสติกอีกชนิดคือถุง PP ซึ่งใช้บรรจุอาหารทั่วไป 

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เพื่อไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงใส่ขยะ, ถุงหูหิ้ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นถุงใส ถุงสี ฟิล์มที่เป็นม้วน หรือแผ่น รวมไปถึงฟิล์มหดรัดสินค้า เป็นต้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการถุงพิมพ์สี เราสามารถพิมพ์ได้ถึง 8 สี ปัจจุบันมี โรงงาน 2 แห่ง ได้แก่  โรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  และ โรงงานจังหวัดนครพนม  

บริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์ จำกัด  มีความตั้งใจที่จะพัฒนาการผลิตถุงบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ที่มีการใช้ในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย และมีปริมาณการบริโภคสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ ถุงขยะแบรนด์ nJoy ซึ่งผลิตมากว่า 10 ปีแล้ว ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดและขนาด ได้แก่ ถุงขยะแบบก้นกลม แบบม้วน และแบบหูหิ้ว (T-Shirt) ทั้งแบบย่อยสลาย และ ธรรมดาในโอกาสที่บริษัทได้การดำเนินธุรกิจมาถึงปีที่ 20 ได้มีแนวคิดในการพัฒนาวิสัยทัศน์ของธุรกิจ คือ การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรจุภัณฑ์ จัดการขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนยอมรับ  

นางสาวศรี ปานสูง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส.ดี.เจ อินเตอร์ จำกัด  เปิดเผยถึงการปรับภาพลักษณ์ด้วยการออกแบบโลโก้ใหม่ ที่บ่งบอกถึงตัวตนของบริษัทฯ  โดยใช้สีหลัก 3 สี ได้แก่  สีส้ม  สะท้อนถึง พลังที่ไม่หยุดนิ่ง  สีเขียว สื่อถึง ความสดใส มีชีวิตชีวา ความเป็นมิตร เข้าถึงประชาชนทุกคนและสีน้ำเงิน หมายถึง เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเป็นผู้ผลิตที่ได้รับความไว้วางใจด้านคุณภาพและบริการจากลูกค้า  การควบคุมการผลิตและกำจัดของเสียที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ  พยายามให้ความรู้กับผู้บริโภคในเรื่องการคัดแยกขยะ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับขยะ และบรรจุภัณฑ์สำหรับการเก็บอาหารให้มีรูปแบบ และกลิ่นที่น่าใช้กว่าเดิมที่ผู้บริโภคคุ้นเคยกับถุงขยะดำอย่างเดียว  ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาถึง 20 ปี  บริษัทตั้งเป้าเพิ่มยอดขายไว้ไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี การร่วมมือกับ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นการร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายที่มีระบบการส่งสินค้าที่เป็นสากลและทำให้ถุงขยะและบรรจุภัณฑ์ nJoy  กระจายไปถึงมือผู้บริโภคทุกภูมิภาคของประเทศ เราคาดว่าการร่วมมือกับ ดีเคเอสเอชจะทำให้ยอดขายแบรนด์  nJoy  โต 100% จากเดิม และในปี 2564 นี้ จะมีกิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีของบริษัท 

นายเดช ปานสูง รองกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน  ได้กล่าวถึง การบริหารจัดการเพื่อควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้ได้รับ GHP- HACCP  ในอนาคต นอกเหนือจาก ISO 9001 ที่ได้รับอยู่แล้ว ซึ่งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานโรงงานดังกล่าว  จะทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ มาตรฐานและราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าภายใต้แบรนด์ N-Joy  

นายขวัญชัย อัสนี ประธานอำนวยการและหัวหน้าคณะบริหาร ประจำประเทศไทย และรองประธานอำนวยการ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่าDKSH มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ SDJ Inter สามารถไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ และช่วยให้ผลิตภัณฑ์ N-Joy สามารถเข้าถึงผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้นในทุกพื้นที่ โดยเราจะใช้ประโยชน์จากการครอบคลุมช่องทางการค้าปลีกแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิมที่ทั่วถึงของเรา รวมถึงความเป็นเลิศด้านการขายและการตลาดของผู้เชี่ยวชาญในหน่วยธุรกิจ และความสามารถในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอันเป็นที่ยอมรับของเรา เพื่อช่วยให้บริษัท SDJ Inter สามารถเติบโตในตลาดได้มากยิ่งขึ้น เรามุ่งหวังที่จะสร้างความสำเร็จร่วมกัน พร้อมทั้งความร่วมมือที่ยืนยาวกับ SDJ Inter Limited ต่อไป” นายขวัญชัย อัสนี กล่าวทิ้งท้าย
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages