THAC ชวนนิสิต-นักศึกษา ร่วมประกวด “ออกแบบเกมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

THAC ชวนนิสิต-นักศึกษา ร่วมประกวด “ออกแบบเกมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ( THAC ) จัดประกวด “เกมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก” เชิญชวนนิสิต-นักศึกษา ที่มีแนวคิดแปลกใหม่และสร้างสรรค์ ร่วมประชันฝีมือออกแบบเกมส่งเข้าประกวด  ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท โดยจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก อาจจะเป็นการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท  


หรือการอนุญาโตตุลาการ รูปแบบเกมต้องเหมาะสมกับผู้ที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไป ระยะเวลาในการเล่นเกมต้องไม่เกิน 45 นาที  และไม่จำกัดรูปแบบหรือแนวทางของเกม  ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 018 1615 หรือดูข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/lHpMz  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad


Pages