ปลัด อว. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างรากแก้วสู่ตำบล - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 24 January 2021

ปลัด อว. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างรากแก้วสู่ตำบล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุ กระทรวง อว. จะดำเนินการขับเคลื่อน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครบทุกจังหวัด เริ่มดำเนินการ 1 ก.พ.64

(24 มกราคม 2564 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ข่าวภาค 12.30 น.)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) กล่าวว่า เป็นโครงการที่ กนะทรวง อว ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อน เป็นการนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษ เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับตำไบลทั่วประเทศ เกิดการสร้างงาน และเกิดการพัฒนาแก้ไขปัญหา และเศรษฐกิจของรายตำบล แบบพุ่งเป้า โดยจะดำเนินการ 1 ปี เริ่มวันที่ 1 ก.พ. นี้ จะจัดทำใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศครอบคลุมทุกภาคทุกจังหวัด

------เสียง ปลัดกระทรวง อว. ------

ทั้งนี้ กระบวนการดำเนินการจะมีบัณฑิตที่จบใหม่ นิสิตนักศึกษา และบุคลากรในพื้นที่ ประมาณตำบลละ 20 คน ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลพิจารณาประเด็นที่จะเข้าพัฒนาพื้นที่ จากนั้น บุคลากรของ อว. มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานที่ด้านวิทยาศาสตร์ โดยจะนำข้อมูลที่ได้นำมาประมวลว่าจะนำความรู้ในประเด็นใดบ้างเพื่อที่จะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้ของชุมชน ยกระดับของครอบครัวและแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
ข่าวภาค 12.00 น วันที่ 25 มกราคม 2564 ค่ะ

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages