รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 25 January 2021

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อสะสม 13,687 ราย

(เพิ่มขึ้น 187 ราย)

-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 61 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย

-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 116 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก

การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,684ราย)


เสียชีวิตรวม 75 ราย (วันนี้มีรายงาน

ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)

รักษาหายป่วยแล้ว 10,662 ราย(77.90%) 

(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 95 ราย)

รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,950 ราย


ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ

 61 ราย มีรายละเอียดดังนี้

จาก สมุทรสาคร(35) กรุงเทพมหานคร(20) สมุทรสงคราม(3) ระยอง(1) 

สมุทรปราการ(2)  


สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง

มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย 

และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ

การรักษาที่กรุงเทพ(3) ชลบุรี(5) สมุทรปราการ (1)และสงขลา(1) มีรายละเอียดดังนี้

- จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย

- จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย

- จากประเทศบาห์เรน 1 ราย

- จากประเทศเยอรมนี 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 99.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย

(คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 

ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 71.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.9)

- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 135,182 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 429,490 ราย 

- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,921 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย  คิดเป็นร้อยละ 96

- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 125 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก


🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,574ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 465 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,062ราย

- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 183,801 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่

อยู่ที่ 3,346  ราย

- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 458 ราย 

มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย 

- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย

โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย

- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย


ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 

และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม

การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages