ก.แรงงาน จีบ บสย. หนุนสินเชื่อ ต่อยอดแรงงานสู่ SMEs - Thailand Times

Breaking

Home Top Ad


Post Top Ad

Friday, September 4, 2020

ก.แรงงาน จีบ บสย. หนุนสินเชื่อ ต่อยอดแรงงานสู่ SMEs


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จับมือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ลั่น !! พร้อมหนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กู้ยืมสินเชื่อธุรกิจ SMEs 

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคุณบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะ ที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งหารือข้อตกลงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมี ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ บสย. เป็นสถาบันทางการเงินที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

รมช.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถหาแหล่งทุนด้วยการกู้สินเชื่อ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และเงินทุนในการประกอบอาชีพ สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages