ก.แรงงาน จีบ บสย. หนุนสินเชื่อ ต่อยอดแรงงานสู่ SMEs - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 4 September 2020

ก.แรงงาน จีบ บสย. หนุนสินเชื่อ ต่อยอดแรงงานสู่ SMEs


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จับมือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ลั่น !! พร้อมหนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กู้ยืมสินเชื่อธุรกิจ SMEs 

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคุณบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมคณะ ที่ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งหารือข้อตกลงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมี ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะทำงาน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ บสย. เป็นสถาบันทางการเงินที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

รมช.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถหาแหล่งทุนด้วยการกู้สินเชื่อ โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน ดังนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และเงินทุนในการประกอบอาชีพ สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวได้
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages