รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” จ.พังงา - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 4 September 2020

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร” จ.พังงา

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา เพื่อเยี่ยมชมสวนเกษตรของนายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง อายุ 49 ปี ผู้ซึ่งผันตัวเองจากงานประจำมาทำอาชีพเกษตรอย่างเต็มตัว ตามโครงการ “นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร”

โอกาสนี้นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ ส.ส.พังงา นายวิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่นและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร จังหวัดพังงา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย สหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 9 แห่ง ในพื้นที่อำเภอกะปงมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ราย คือนายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง ซึ่งได้ลาออกจากงานประจำในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานในจังหวัดชลบุรี ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการกลับมาทำการเกษตรที่ภูมิลำเนา เพื่อดูแลบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และผันตัวเองเข้าสู่อาชีพเกษตรกร 

โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในสวนปาล์มที่บิดามารดามอบให้ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง ทำการขุดสระน้ำเพื่อให้มีแหล่งน้ำในการทำเกษตร เลี้ยงปลา เช่น ปลาสวาย ปลาดุก ปลาทับทิม และปลาสวยงาม ศึกษาสายพันธุ์ไก่สวยงามจากต่างประเทศที่สามารถนำมาเลี้ยงได้ในพื้นที่ เช่น ไก่โปแลนด์ ไก่ซิคกี้ ไก่ไข่ ไก่ดำ ไก่ฟ้า ห่าน ปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ ทำปุ๋ยผสมใช้เองเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรกะปง จำกัด 

เพื่อหาความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างการมีส่วนร่วมกับสถาบันเกษตรกรในชุมชน โดยกิจกรรมในวันนี้นอกจากนายพันธรักษ์ เตี๋ยวบำรุง แล้ว ยังมีเกษตรกรตามโครงการนำลูกหลานกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เข้าร่วมด้วย คือ นายประเสริฐ ขาวเขว้า และนางสาวณัฐวรรณ รุจิระยรรยง พร้อมกับรับมอบพันธุ์ปลาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ส.ปชส.จ.พังงา

นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages