APCO จับมือมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สนับสนุนเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 3 July 2024

APCO จับมือมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สนับสนุนเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

APCO จับมือมูลนิธิธรรมดี ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สนับสนุนเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท เอเชียน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดธรรมชาติ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านการสนับสนุนโครงการตามรอยพระราชา Special ครั้งที่ 7 ร่วมกับมูลนิธิพอ มูลนิธิธรรมดี ทิพยประกันภัย เมล็ดฟักทองตรามือ และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมอบโอกาสให้เยาวชน และครูอาจารย์จาก 10 โรงเรียน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)หรือ APCO และประธานมูลนิธิพอ กล่าวว่า "การสนับสนุนโครงการนี้สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ APCO ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ การดูแลสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราเชื่อว่าการปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต"


ในกิจกรรมครั้งนี้ เยาวชนได้รับประสบการณ์อันหลากหลายและมีคุณค่า เริ่มจากการศึกษาดูงานที่โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย โรงสีข้าวพระราชทานแห่งสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจ สามารถสีข้าวได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อทำการเปิดเดินเครื่องยนต์โรงสีด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2524 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอย่างครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ พร้อมทั้งร่วมบริจาคข้าวสารให้แก่ 10 โรงเรียนในท้องถิ่น จำนวน 1.2 ตัน สะท้อนให้เห็นถึงการนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และชุมชน


 จากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หาดหว้าขาว เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของ “ขุนรองปลัดชู” และกองอาทมาต 400 นาย ที่ได้พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยจากการรุกรานของทัพพม่าเมื่อสมัยอยุธยาตอนปลาย และร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อรักษาระบบนิเวศทางทะเล


นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังจัดให้มี Workshop และการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม อาจารย์อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมศาสตร์พระราชา การพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณธรรมในยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบาย UNSDG อีกด้วย


   

"เราหวังว่าการสนับสนุนโครงการฯนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและสังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป" ศ.ดร.พิเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย


APCO ผู้นำด้านนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด นวัตกรรมแห่งชาติไทย ที่สกัดจากพืชพื้นบ้านไทย 5 ชนิด ได้แก่ มังคุด ฝรั่ง ใบบัวบก งาดำ และ ถั่วเหลือง ได้รับการยอมรับ และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานและพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต


ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02 646 4800, Facebook: www.facebook.com/APCOofficial 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages