พม. เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 6 June 2024

พม. เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand

พม. เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand 
วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานแถลงข่าวการประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand 2024 โดยมี คุณนับดาว องค์อภิชาติ ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการประกวดฯ พร้อมด้วย   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนการประกวด คนพิการ ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ให้ความสำคัญต่องานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกด้าน ขจัดการเลือกปฏิบัติ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภท โดยเฉพาะคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (คนหูหนวก) ที่มีการจัดรูปแบบเวทีที่สร้างสรรค์ระดับประเทศ โดย Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand ร่วมกับองค์กร Deaf Model Thailand จัดการประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 และ Deaf Model Thailand 2024 ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 14 โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ เสริมพลัง สร้างต้นแบบ พัฒนาศักยภาพคนหูหนวก สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม ทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนหูหนวก ภายใต้ธีมงาน EXPRESS YOURSELF “เดินตามความฝัน และเป็นตัวของตัวเอง” ทั้งนี้ ในปี 2024 มีแผนจัดการประกวด เพื่อค้นหาคนที่มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมทั้งรูปร่าง หน้าตา ความรู้ ไหวพริบ ปฎิภาณ มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมไทย พร้อมที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสังคมที่เท่าเทียม และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเวทีคนหูหนวก LGBTQ ระดับโลกในปี 2025 ต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 และ Deaf Model Thailand 2024 และพิธีมอบสายสะพายให้ผู้เข้าประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 ทั้งนี้ จะมีการประกวดรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 นี้ ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา 
 
“ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกองประกวด MMDT DEAF THAILAND ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วง และขอแสดงความชื่นชมผู้เข้าร่วมประกวด Miss Queen & Mister LGBTQ Deaf Thailand 2024 and Deaf Model Thailand ที่เข้าร่วมการประกวดในปี 2024 ทุกท่าน ได้แสดงศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สังคมตระหนักรู้ถึงบุคลิกภาพ ศักยภาพ ความสามารถที่โดดเด่นของคนหูหนวกที่มากกว่าความสวยงาม การรู้จักคุณค่าในตนเอง มีบทบาทเป็นผู้นำคนหูหนวก ให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ และนำประสบการณ์ที่เคยมีร่วมกัน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกในการดำรงชีวิตในสังคม โดยเป็นผู้จุดประกายส่งต่อให้คนหูหนวกรุ่นหลังต่อไป” นายกันตพงศ์ กล่าวในตอนท้าย
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages