พช. ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ผลการดำเนินงาน ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 2 May 2024

พช. ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ผลการดำเนินงาน ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

พช. ราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สนับสนุนและติดตาม ผลการดำเนินงาน ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดราชบุรี เกิดการบูรณาการร่วมคิดร่วมทำสรรสร้างสิ่งดีให้เกิดขึ้น “Change for good” 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. พื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางปนัดดา เพ็งแป้น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอเมืองราชบุรี นางอังคณา ปะดุกา พัฒนาการอำเภอเมืองราชบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอเมืองราชบุรี ร่วมลงพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ ของนายอำเภอและทีมอำเภอ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ 


-  จุดที่ 1 บ้านห้วยตะแคงใน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี 

-  จุดที่ 2 บ้านต้นแหน หมู่ที่ 13 ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี


ซึ่งทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ขับเคลื่อนโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกัน ถนนกินได้ 1,073 เส้นทาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการดำเนินโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนให้แก่คนในหมู่บ้านชุมชน

 

ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายประยง พิมเพราะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว กำนันตำบลคูบัว ผู้ใหญ่บ้านตำบลคูบัวและตำบลเกาะพลับพลา และทีมงาน ที่ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages