วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีประกอบ พิธีบวงสรวงสังเวยบูชาเครื่องประกอบเกียรติยศ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 2 May 2024

วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีประกอบ พิธีบวงสรวงสังเวยบูชาเครื่องประกอบเกียรติยศ

จ.ราชบุรี/วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีประกอบ

พิธีบวงสรวงสังเวยบูชาเครื่องประกอบเกียรติยศ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2567 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวงสังเวยบูชาเครื่องประกอบเกียรติยศ ที่ใช้กับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ซึ่งกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ที่วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 


สำหรับกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพทั่วประเทศ โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 16 แห่ง ในส่วนกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานจังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ที่วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศพและให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมและสมพระเกียรติสามารถสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราโชบายการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ ให้พสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติอันสูงสุดอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทาน คือทายาทหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วายชนม์ ซึ่งเป็นบุคคลผู้ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง และสามารถขอพระราชทานเพลิงศพ ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ได้ทุกวัน


สุพจน์/ภาพ

เปรมพิมล จันทร์แปลง/รายงาน 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages