ผอ.กองคดีพิเศษภาค DSI นั่งหัวโต๊ะฟันธงปฏิบัติตามระเบียบ ยธ. ยึดโรงงานเป็นของกลางดีเดย์ปลายเดือนเมษายน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 10 April 2024

ผอ.กองคดีพิเศษภาค DSI นั่งหัวโต๊ะฟันธงปฏิบัติตามระเบียบ ยธ. ยึดโรงงานเป็นของกลางดีเดย์ปลายเดือนเมษายน

เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2567 เวลา 10.00 น. พ.ต.ต. จตุพล บงกชมาศ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ คดีพิเศษที่ 56/2566 โดยมี พ.ต.ต.สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการพิเศษ ร.ต.อ.ชาญณรงค์  ทับสาร รองผู้อำนวยการกองปฏิบัติคดีพิเศษภาค หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  (อาคาร A) จากกรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติรับคดีทุจริตและฉ้อโกงชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ มูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์ 13 สหกรณ์ และสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนปาล์มอีก 34สหกรณ์ มีผู้มีเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่มีส่วนได้เสีย จำนวนกว่า 50,000 ครอบครัว หรือประมาณ 200,000 ราย เป็นคดีพิเศษที่ 215/2565 และมีของกลางในคดีพิเศษเป็นโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ดีที่สุดของประเทศ และส่วนควบอื่น ๆ อีก 17รายการ รวมมูลค่ามากกว่า 650 ล้านบาท ซึ่งต่อมา  พบประเด็นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เข้าไปมีส่วนในการทุจริต จึงได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ จากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวนดำเนินคดีต่อไป จึงรับไว้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษที่ 56/2566และแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชุดปัจจุบันทำการสอบสวน

               

ร.ต.อ.ชาญณรงค์ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาในสองประเด็นใหญ่ ได้แก่             

              

1. ประเด็นผลกระทบหรือความเสียหายต่อ ธกส. ที่เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด รวมถึงความเกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหากรณีการทุจริตและฉ้อโกงชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ 

               

2. ประเด็นแนวทางการรับมอบของกลางและแนวทางการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับของกลางที่ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชุดเดิม (คดีพิเศษที่ ๒๑๕/๒๕๖๕) ได้ทำการอายัดไว้ ได้แก่ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อมของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด และยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 215/2565  ซึ่งที่ประชุมของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 56/2566 มีมติให้รับมอบของกลางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคลองท่อมและส่วนควบ โดยมีการพิจารณาในประเด็นการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับของกลางที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการนำของกลางออกขายทอดตลาดหรือนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อไป 

           

โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 56/2566 จะลงพื้นที่ไปรับมอบของกลางจากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 215/2565 ในช่วงเวลาปลายเดือนเมษายน 2567 นี้  หลังจากนั้นคณะจะแบ่งหน้าที่กันสอบสวนพยานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม  โดยแยกกันสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเตรียมพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดเพิ่มเติม ซึ่งพบการกระทำความผิดของบุคคลและนิติบุคคลมากกว่า 30 ราย 

              

“การประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ต้องการเร่งแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และการเร่งรัดของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ และขั้นตอนในการอำนวยสินเชื่อของ ธกส. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ธกส. เป็นอย่างดี โดยคาดว่าน่าจะได้รับข้อมูลเอกสารครบถ้วนในเวลาอันใกล้นี้” ร.ต.อ.ชาญณรงค์ กล่าว 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages