พช.ราชบุรี จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรพัฒนาการจังหวัดราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 11 April 2024

พช.ราชบุรี จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรพัฒนาการจังหวัดราชบุรี

พช.ราชบุรี จัดกิจกรรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรพัฒนาการจังหวัดราชบุรี 

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยมีนายปฏิพัทธ์ พวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำเจ้าหน้าที่ฯ รดน้ำขอพรพัฒนาการจังหวัดราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ไทย และเพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายณัฎฐิพล วงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  น.ส.ภัทรภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นนางนิตยา มะลิขาว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอทั้ง 10 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ 


นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี กล่าวให้พรแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีว่า ในโอกาสที่วันสงกรานต์ ปี 2567 ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยได้เวียนมาถึง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้น้องๆทุกคนและครอบครัวมีความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดให้สมความปราถนา มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง พร้อม ลาภ ยศ เงินทอง ตลอดปี 2567 

 

การสรงน้ำพระเป็นการแสดงให้เห็นถึง การเคารพและสักการะต่อ พระพุทธศาสนาครบทั้ง 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ด้วย จะทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นตลอดปีใหม่  ขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อว่า การสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นการทำความสะอาดพระที่ตลอดทั้งปีเราได้กราบไหว้ ขณะที่การสรงน้ำพระสงฆ์เป็นการช่วยให้ท่านเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีด้วย 


สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงานNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages