จ.ราชบุรี/เริ่มงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่ กับการบวงสรวง งาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Sunday 31 March 2024

จ.ราชบุรี/เริ่มงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่ กับการบวงสรวง งาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง

จ.ราชบุรี/เริ่มงานปีนี้จัดยิ่งใหญ่ กับการบวงสรวง งาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง ณ หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
วันที่31มีนาคม2567. เวลา9.00น.กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี นางสาว วริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นานไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี นางนภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายปิยะศักดิ์ สามัคคีวีระ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
นายสัญญา ถิระเขมกุล รักษาการท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นางณัฐพร ชูวงษ์ รองนายกSubject
นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี และแขกผู้มีเกียรติร่วมถึงผู้ที่มาร่วมพิธีบวงสรวงในวันนี้ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมรูปหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
โดยงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” จะมี 10 วัน 10 คืน ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี มีกิจกรรมมากมาย ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นจังหวัดราชบุรี ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารอร่อย 
ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดราชบุรีให้ประชาชนทั่วไปให้รู้จัก โดยให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดงานนี้ขึ้น และยังมีเป้าหมายให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดราชบุรีต่อเนื่องไปทุกปี

สุพจน์/ภาพ
เปรมพิมล จันทร์แปลง
รายงานNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages