พช.ราชบุรี สนับสนุนผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล พร้อมโล่ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 5 March 2024

พช.ราชบุรี สนับสนุนผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล พร้อมโล่

จ.ราชบุรี/ พช.ราชบุรี สนับสนุนผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดราชบุรี ได้รับรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรแก่ผู้ออกแบบตัดเย็บ "ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก" ระดับประเทศ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานมอบโล่ และประกาศนียบัตรแก่ผู้ออกแบบตัดเย็บ "ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานโครงการดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย การออกแบบการตัดเย็บ และการผลิตชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย นักออกและตัดเย็บชุดผ้าไทยจากทั่วทุกภาคของประเทศ

 2. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย นักออกและตัดเย็บชุดผ้าไทย

3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้และการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

โดยได้ดำเนินการจัดประกวดการออกแบบตัดเย็บ "ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก" ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรี มีผู้ประกอบการ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบตัดเย็บ "ชุดผ้าไทยใส่ให้สนุก" ในครั้งนี้ จำนวน 8 ราย ปรากฏว่า มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 1 ราย และได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอุริสยา กุหละ นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม สมัครเข้าประกวดในชื่อทีม "คนสวยโพธาราม" เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบตัดเย็บต่อไป


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages