“โก โฮลเซลล์” ผนึกกรมการค้าภายใน เชื่อมโยงผลไม้ตะวันออก จันทบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 18 March 2024

“โก โฮลเซลล์” ผนึกกรมการค้าภายใน เชื่อมโยงผลไม้ตะวันออก จันทบุรี

“โก โฮลเซลล์” ผนึกกรมการค้าภายใน เชื่อมโยงผลไม้ตะวันออก จันทบุรี

GO Wholesale (โก โฮลเซลล์) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ ในระบบสมาชิก ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับ กรมการค้าภายใน, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และสระแก้ว ประชุมเชื่อมโยงซื้อขาย “ผลไม้ภาคตะวันออก” ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน  เพื่อเปิดรับผลผลิตและเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ฤดูกาลให้กับชาวสวน  โดยมีเกษตรกร ผู้รวบรวม สถาบันเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ สับปะรด ลองกอง มะม่วง) จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว เข้าร่วมงานและให้ความสนใจ ในการเชื่อมโยงผลผลิตมาจำหน่ายที่ โก โฮลเซลล์ 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages