จ.ราชบุรี/เชิญเที่ยวงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 22 March 2024

จ.ราชบุรี/เชิญเที่ยวงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567”

จ.ราชบุรี/เชิญเที่ยวงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” 

วันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2567   

เวลา 11.00 – 22.00 น. 

ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี 

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพร้อมนายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรีนางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรีดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีร่วมแถลงข่าวปีนี้จัดยิ่งใหญ่ ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 


จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดทำโครงการเมืองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณภาพ “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อกระจายรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้จังหวัดราชบุรีเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนให้มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น 


จังหวัดราชบุรี ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยววิถีชุมชน รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ และยังมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เมืองเกษตรสีเขียว และเป็นศูนย์รวมของสินค้าเกษตร สินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้จังหวัดราชบุรี ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอาหารอร่อย ดังนั้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีในจังหวัดราชบุรีให้ประชาชนทั่วไปให้รู้จัก โดยให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่จึงได้จัดงานนี้ขึ้น และยังมีเป้าหมายให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดราชบุรีต่อเนื่องไปทุกปี 


กิจกรรมภายในงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี  

 การออกร้านมัจฉากาชาด 

 การจัดขบวนแห่ของทุกอำเภอ (วันที่ 1 เมษายน 2567) 

 การแสดงสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” จากทุกอำเภอและผู้ประกอบการในพื้นที่ 

 การแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และสินค้าพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

 การจัดประกวดพืชผัก ผลไม้ การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร (วันที่ 2 เมษายน 2567) 

 การจัดกิจกรรมด้านการประมง การจัดแสดงปลาสวยงาม 

 การจัดกิจกรรมด้านการปศุสัตว์ 

 ถนนอาหารอร่อยจากร้านชื่อดังของจังหวัด 

 การประดับตกแต่งไฟ จุดเช็คอิน อุโมงค์ไฟ จุดถ่ายรูป แหล่งท่องเที่ยว 

 การจัดคาราวานสินค้า 


กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567”  

 พิธีเปิดงาน (วันที่ 1 เมษายน 2567) 

 การแสดงหนังใหญ่วัดขนอน (วันที่ 1 เมษายน 2567) 

 การประกวดธิดาโอ่ง (วันที่ 3 เมษายน 2567) 

 การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น (วันที่ 4 เมษายน 2567) 

 การแสดงของชมรม To Be Number One (วันที่ 5 เมษายน 2567) 

 การแสดงเดินแบบผ้าไทย ใส่ให้สนุก (วันที่ 7 เมษายน 2567) 

 การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่ (วันที่ 8 เมษายน 2567) 

 การออกรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล (วันที่ 9 เมษายน 2567) 

 การแสดงดนตรีของนักเรียน (ทุกวัน)  

 การแสดงของศิลปินนักร้อง (ทุกวัน) 

 การแสดงรำวงมหาดไทย (ทุกวัน) 

 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด (ทุกวัน) 

 การแสดงดนตรีย้อนยุค (ทุกวัน) 

  การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดังบนเวทีคอนเสิร์ต  (ทุกวัน) 

- aim witthawat (วันที่ 31 มีนาคม 2567)     

- หนิง เดอะวอยซ์  (วันที่ 1 เมษายน 2567) 

- ทิดเอม บักคนซั่ว (วันที่ 2 เมษายน 2567) 

- ASIA 7 (วันที่ 3 เมษายน 2567) 

- วง LEMONY (วันที่ 4 เมษายน 2567) 

- MONICA (วันที่ 5 เมษายน 2567) 

- วง Clockwork Motionless (วันที่ 6 เมษายน 2567) 

- เอิ้ต ภัทรวี (วันที่ 7 เมษายน 2567) 

- ดิด คิตตี้    (วันที่ 8 เมษายน 2567) 

- วง PLAYGROUND (วันที่ 9 เมษายน 2567) 


กิจกรรมเวทีโซนกาชาด การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตของวงดนตรีชื่อดัง บนเวทีคอนเสิร์ต 

- กานต์ ทศน และ ใบข้าว ไทยบ้านเดอะซีรีส์ (วันที่ 31 มีนาคม 2567)     

- โบว์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ (วันที่ 1 เมษายน 2567) 

- LOMO Sonic (วันที่ 2 เมษายน 2567) 

- เนสกาแฟ ศรีนคร (วันที่ 3 เมษายน 2567) 

- เก๋าซึม โคราช ของแทร่! (วันที่ 4 เมษายน 2567) 

- จ่อย ไมค์ทองคำ (วันที่ 5 เมษายน 2567) 

- หลี่ชัง ไหทองคำ (วันที่ 6 เมษายน 2567) 

- SLUM มงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อย (วันที่ 7 เมษายน 2567) 

- Big ass (วันที่ 8 เมษายน 2567) 

- ONLY MONDAY (วันที่ 9 เมษายน 2567) 


จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้เดินทางมาท่องเที่ยว ชม ช้อป ชิม และมาร่วมสนุกกับมหกรรมงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2567” ที่จัดกันถึง 10 วัน 10 คืนในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2567  ณ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี  


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages