สป.สธ. รวมพลทั่วไทย จัดประชุม สป. สัญจร ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดลพบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 5 March 2024

สป.สธ. รวมพลทั่วไทย จัดประชุม สป. สัญจร ครั้งที่ 2/2567 ณ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รักษาการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ในการประชุมครั้งนี้ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายในการดำเนินงาน 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดูแลขวัญกําลังใจและสวัสดิการบ้านพัก, Safety money MOPH+, ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์/รายงาน DCIR, การดูแลสุขภาพผู้พิพากษา และบุคลากรศาลยุติธรรม, การดูแลผู้ติดยาเสพติด และ Financial Data Hub นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการสรุปผลการลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามผลการดำเนินงาน จากคณะผู้แทน 12 เขตสุขภาพ ใน 3 ประเด็น คือ 1. โรงพยาบาลอัจฉริยะ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2. การแพทย์แผนไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และการดูแลพระภิกษุสงฆ์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี และ 3. มินิธัญรักษ์ โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในเรื่องต่าง ๆ อาทิ มาตรการการดำเนินงานรถพยาบาลปลอดภัย Ambulance Safety, การดำเนินงาน Money safety MOPH+, Health Rider และCare D+ No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages