“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” ในโครงการ Quick Win ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้กับเยาวชน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 23 January 2024

“ศุภมาส” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” ในโครงการ Quick Win ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสให้กับเยาวชน

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ โดยคาราวานวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

น.ส.ศุภมาส กล่าวว่า  “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ถือเป็นหนึ่งในโครงการ Quick Win ที่ NSM ดำเนินการอยู่หลังจากที่ได้ปล่อยขบวนคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ไปตระเวนตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ โดยครั้งนี้ลงมากระจายการเรียนรู้และความสนุกกันที่ภาคใต้ ที่ จ.ระนอง และจังหวัดใกล้เคียง ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนในอนาคต ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป


ด้าน ผศ.ดร.รวิน กล่าวว่า  “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.ระนอง” จะมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ชุด Science for Fun ที่เยาวชนจะได้สนุกกับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, กิจกรรมเกมและของเล่นวิทยาศาสตร์ ที่พาไปเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมและการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ง่ายและอยู่รอบตัว, กิจกรรมมุมประดิษฐ์ (Enjoy Maker Space) ชวนมาปลดปล่อยความคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานอีกมากมาย


“อพวช.มุ่งมั่นที่จะส่งมอบความรู้และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตัวเมือง เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น” ผอ.NSM กล่าว No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages