จ.ราชบุรี/เทศบาลตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี อบรมศึกษาดูงานตามโครงการศักยภาพผู้นำชุมชน - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 23 January 2024

จ.ราชบุรี/เทศบาลตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี อบรมศึกษาดูงานตามโครงการศักยภาพผู้นำชุมชน

 
เมื่อวันที่22มกราคมพ.ศ.2567เวลา9.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านเลือก นายสุริยะ กวงเมี้ย นายกเทศบาลตำบลเป็นประธานเปิดการอบรมศึกษาดูงานโดยมีนางยลศิฉัตร ริมธีระกุลปลัดเทศบาลกล่าวรายงานตามโครงการศักยภาพผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีการจัดอบรมศึกษาดูงานนอกสถานตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 มกราคม 2567

จังหวัดสกลนคร.นครพนม.มุกดาหาร.ให้แก่คณะผู้บริหาร.สมาชิกเทศบาล.คณะกรรมการชุมชน.กำนัน.ผู้ใหญ่บ้าน.ผู้ช่วย.ผู้นำชุมชน.ผู้นำองค์กรต่างๆ.และผู้สังเกตุการณ์จำนวน150คนวัตถุประสงค์เพืีอเพิ่มความรู้ได้ประสพการณ์การนำมาปรับใช้กับชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพร้อมกับการได้สัมผัสพื้นที่จริงพร้อมให้ชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมและการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อให้การพัฒนาชุมชนเกิดผลดีและมีประสิทธิภาพพร้อมให้แกนนำต่างๆของชุมชนเกิดความเข้มแข็งและมาบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages