จ.ราชบุรี/นักศึกษาหลักสูตรความมั่งคั่งจีน (China Wealth) ดูฐานเรียนรู้ จ.ราชบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 31 January 2024

จ.ราชบุรี/นักศึกษาหลักสูตรความมั่งคั่งจีน (China Wealth) ดูฐานเรียนรู้ จ.ราชบุรี

…ความสำเร็จตลาดกลาง คือกลับสู่ฐานรากผู้สร้างอาหาร เพื่อประเทศไทยเป็นครัวที่ปลอดภัยของโลก เพราะกว่าสองทศวรรษ เราพบว่าพี่น้องเกษตรกรพึ่งเคมีเกษตรมาก มีการสำรวจพบว่า 99 เปอร์เซ็นในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกล้วนมีสารเคมีจากการปลูกพืช พืชผักมีสารเคมีปนเปื้อนติดมามาก เราจึงลุกเข้าไปช่วยเหลือ ติดตามไปถึงแหล่งปลูกเพื่อพัฒนา ให้ความรู้ ให้การช่วยเหลือ ทุกวันนี้ตรวจพบเพียง 0.1 เปอร์เซ็น จาก 40 กว่าเปอร์เซ็นเมื่อยี่สิบปีผ่านมา ไม่เพียงความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจ แต่ยังสร้างสิ่งที่เป็นกุศลต่อสังคมด้วย…”

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 นาย นภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันผู้นำจีน หลักสูตร China Wealth รุ่นที่ 1 , สมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน และหอการค้าไทยจีนประมาณ 70 คน โดยมี ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรเป็นผู้นำคณะ พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินการของตลาดศรีเมือง ศูนย์กลางตลาดพืชผักผลไม้ ที่ลำเลียงส่งไปยังภาคใต้ มาเลเซียและสิงคโปร์


นาย นภินทร ศรีสรรพางค์ ได้บรรยายให้นักศึกษาหลักสูตร China Wealth ว่า ” พื้นที่ภาคตะวันตก ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เราเป็นแหล่งผลิตอาหารที่หล่อเลี้ยงทั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้ เรามีแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพืชผักผลไม้เข้าสู่ตลาดศรีเมืองทุกวันวันละ 5,000 ตัน เพื่อกระจายไปทั่วประเทศ จนถึงสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ย้ำว่าผลิตเข้ามาทุกวัน เพราะมนุษย์ต้องกินอาหาร มีเม็ดเงินหมุนเวียน 200 ล้านต่อวัน ณ ตลาดกลางศรีเมืองที่ราชบุรี”


 กว่าสองทศวรรษ เราพบว่าพี่น้องเกษตรกรพึ่งเคมีเกษตรมาก โดยมีการสำรวจพบว่า 99 เปอร์เซ็นในเลือดของเกษตรกรผู้ปลูกล้วนมีสารเคมีจากการปลูก เมื่อยี่สิบปีแล้ว ที่เราตรวจพบว่า 40 กว่า% พืชผักมีสารเคมีปนเปื้อนติดมามาก เราจึงลุกเข้าไปช่วยเหลือ ติดตามไปถึงแหล่งปลูกเพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ เชื่อไหมครับว่า เราสร้างสิ่งที่เป็นกุศล เราสุ่มสำรวจพืชผักที่ไหลเข้ามา มีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงเกษตรผู้ปลูกให้ผู้ปลูกตระหนักรู้ มีระบบคิวอาร์โค้ดสินค้าและแหล่งปลูก ทุกวันนี้ตรวจพบเพียง 0.1 เปอร์เซ็น จาก 40 กว่าเปอร์เซ็นเมื่อยี่สิบปีผ่านมา”


” ประเทศไทยมีศักยภาพด้านอาหารมาก โดยเฉพาะราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ถือเป็นพื้นที่ด้านตะวันตก บริเวณนี้จะมีแหล่งน้ำสะอาด พื้นที่ตรงนี้เหมาะที่จะเคลื่อนตัวไปสู่ เขตเศรษฐกิจเพื่อสร้างอาหาร ( Food Agriculture Industry) เพราะปัจจัยทุนทางธรรมชาติมีความพร้อมมาแต่โบราณ” นายนภินทร กล่าว


ปรากฏว่าคณะที่เข้ารับฟัง ต่างชื่นชมในนโยบายและวิธีปฏิบัติของ นายนภินทร เสียงปรบมือจากนักศึกษาที่ฟังบรรยายดังขึ้นกลบเสียงบรรยาย


หลังบรรยายเสร็จทางคณะนักศึกษาหลักสูตร China Wealth ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน – นักศึกษาในจังหวัดราชบุรี อีกด้วย


สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages