พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 13 January 2024

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ

วันที่ 12 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (สง.ก.ตร.) ชั้น 19 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการตำรวจ (ก.พ.ค.ตร.) ในเรื่องการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ 

 

ทั้งนี้ ก.พ.ค.ตร. เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 เดือน ที่ผ่านมา โดยการหารือข้อราชการครั้งนี้ เพื่อบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน ก.พ.ค.ตร. ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages