ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามการปฏิบัติ สภ.ยกกระบัตร จ.ตาก แม้โรงพักเล็กและห่างไกล ไม่ทิ้งลูกน้อง ย้ำเวลาที่เหลือจะลงพื้นที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกพื้นที่ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 22 January 2024

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สอบถามการปฏิบัติ สภ.ยกกระบัตร จ.ตาก แม้โรงพักเล็กและห่างไกล ไม่ทิ้งลูกน้อง ย้ำเวลาที่เหลือจะลงพื้นที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกพื้นที่

วันนี้ (14 ม.ค.67) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่ สภ.ยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก โดยเป็นการสุ่มตรวจเพื่อบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีข้าราชการตำรวจ สภ.ยกกระบัตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ร่วมพูดคุย สอบถามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และการดำรงชีวิต พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมรับประทานอาหารแบบเรียบง่ายเป็นกันเอง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ สภ.ยกกระบัตร จ.ตาก เนื่องจากเป็นโรงพักขนาดเล็ก อยู่พื้นที่ห่างไกลชายขอบจังหวัดตากติดจังหวัดลำปาง จึงอยากมาเยี่ยมบำรุงขวัญลูกน้อง และขอชมเชยข้าราชการตำรวจทุกนายที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ขอให้ทำหน้าที่ของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยหัวใจเป็นข้าราชการตำรวจของพระราชาในสายตาชาวบ้าน พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับและให้แนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยให้ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข , เน้นการขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติราชการใน 4 เน้นหนัก คือ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจของข้าราชการตำรวจ , พร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจังในทุกระดับ กำชับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี และให้ข้าราชการตำรวจทุกนายร่วมกันสร้างความสามัคคีตามแนวคิด Police’s Home


นอกจากนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ฯ กล่าวว่า เวลาที่เหลือของตนในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นับตั้งแต่วันนี้ (14 ม.ค. ถึง 30 ก.ย. 67) เป็นเวลา 261 วันนั้น อยากจะออกไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจลูกน้องในโรงพักที่อยู่ไกลออกไป เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกพื้นที่


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages