“ศุภมาส” สั่ง “อุเทนถวาย - ปทุมวัน”หามาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุหลังยกพวกตีกันบริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า ด้าน “อุเทนถวาย” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 10 January 2024

“ศุภมาส” สั่ง “อุเทนถวาย - ปทุมวัน”หามาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุหลังยกพวกตีกันบริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า ด้าน “อุเทนถวาย”

“ศุภมาส” สั่ง “อุเทนถวาย - ปทุมวัน”หามาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุหลังยกพวกตีกันบริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า ด้าน “อุเทนถวาย” ออกประกาศงดการจัดการเรียนการสอนและการสอบตั้งแต่  9-11 ม.ค.นี้ ขณะที่ “ปทุมวัน” ห้าม นศ.ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปีเข้าสถาบันฯ 9 ม.ค.-4 ก.พ.นี้ 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. น.ส.สุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ  รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะโฆษกกระทรวง อว. เปิดเผยถึงถึงกรณีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) วิทยาเขตอุเทนถวาย ก่อเหตุทะเลาะวิวาทบริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติและบริเวณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (sky walk) ว่า น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. มีความห่วงใยต่อผู้คนที่อยู่บริเวณโดยรอบที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึง


ได้สั่งการไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง อว.ให้ตรวจสอบและหารือกับทั้งสองสถาบันให้หามาตรการป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุในลักษณะดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้ มทร.ตะวันออก ได้ออกประกาศ งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ แก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งแต่วันที่ 9-11 ม.ค.นี้และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบฯ ของทางมหาวิทยาลัยต่อไป


เลขานุการ รมว.อว. กล่าวต่อว่า ด้านสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ก็ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและแนวทางจัดการเรียนการสอนเช่นกัน โดยห้ามนักศึกษาทุกหลักสูตรและทุกชั้นปีเข้ามาภายในบริเวณสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.- 4 ก.พ. โดยเด็ดขาด หากนักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนสถาบันจะพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับของสถาบัน และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติ โดยให้อาจารย์ผู้สอนลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงให้อาจารย์ผู้สอนควบคุม ดูแลตลอดจนตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่เข้าเรียนและให้รายงานให้สถาบันทราบ ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาคนใดมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาภายในสถาบันให้ทำหนังสือเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นรายกรณี 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages