ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 5)(สส 3) พร้อมด้วยรอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ( หน.สง. ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Tuesday 16 January 2024

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 5)(สส 3) พร้อมด้วยรอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ( หน.สง. ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี

พล.ต.ท.อัคราเดช  พิมลศรี  ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 5)(สส 3) พร้อมด้วย พ.ต.อ.ศราวุธ  สวัสดิชัย รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ( หน.สง. )  ได้มาตรวจเยี่ยมและรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาสถานบริการเสียงดังในเขตพื้นที่ สภ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 

โดยมี 

พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.ภูมิธัช  โฆษิตวนิชพงศ์ 

รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

พ.ต.อ.อภิศักดิ์  โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด

นายสุชาติ ศรีสวัสดิ์ 

ปลัดอำเภอปากเกร็ด

นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นางสาวสุภาวิตา สุวรรณศิลป์ 

เจ้าหนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

นายสุทธิพงษ์ หงษ์ทอง 

เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน 

เข้าร่วมประชุม   ในการนี้ได้ประชุมรับฟังและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


ณ ห้องประชุม ชั้น 2  สภ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี  เสร็จสิ้นเวลา 15.45 น. 
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages