นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 1/2567 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 31 January 2024

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 1/2567

พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 29 ม.ค.67 เวลา 15.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.), ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรรมการ ก.ตร.วินัย,กรรมการ ก.ตร.ร้องทุกข์ และกรรมการ ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมฯ

ที่น่าสนใจ คือการรายงานการดำเนินการของอนุฯ ก.ตร. คณะต่างๆ ,การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ,ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพึงพอใจที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ  ได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.... ,ร่างข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.... ,และ ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.....

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีการประชุม ก.ตร. ครั้งนี้  ซึ่งมีการดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages