พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน” - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 21 September 2023

พช.ราชบุรี ผนึกกำลังองค์กรสตรีสัญจรลงพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน”

 

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. ณ พื้นที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด, นางกิตติ์รวี อภิสินรุ่งโรจน์ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ร่วมดำเนินโครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.)สัญจรลงพื้นที่ ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน"จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันเดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย จากข้อมูล TPMAP/ThaiQM 2566 โดยได้มอบเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และถุงยังชีพพร้อมด้วยสิ่งของใช้จำเป็น ให้แก่ นางสาคร แซ่จง บ้านเลขที่ 22/2 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นครัวที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และการเข้าถึงการรักษาพยาบาล เนื่องด้วยต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง และพิการขาทั้งสองข้าง

โครงการคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด (กพสจ.) ขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน"จังหวัดราชบุรี โดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยการสัญจรลงพื้นที่ทุกอำเภอหมุนเวียนกันไปเป็นรายเดือนๆล่ะ 1 ครั้ง ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดราชบุรี ให้คนไทยรอดพ้นจากขีดความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงานNo comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages