“การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔” หัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ” (Smart Swipe) - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 28 June 2023

“การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔” หัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ” (Smart Swipe)

“การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔”  หัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ” (Smart Swipe)
วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๔๐ น.
ณ ห้องเมจิก ชั้น ๑ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
รวมพลคนรักสื่อสร้างสรรค์กันอีกครั้งกับ DigiFam Awards ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับผลงาน ชิงถ้วยพระราชทานและทุนการศึกษารวม ๗ แสนบาท พร้อมขยายสู่ระดับปฐมวัย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับผลงานคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิกสำหรับประกวด “DigiFam Awards ปี ๔” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษารวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปีนี้เป็นการประกวดในหัวข้อ “เปิดใจก่อนเปิดจอ Smart swipe” ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.crahdfamily.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งการประกวดเป็น ๓ ระดับ ทั้งประเภทสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก คือระดับปฐมวัยและประถมศึกษา (รับรองโดยผู้ปกครองหรือครูในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่) ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (รับรองโดยอาจารย์ในสถาบันต้นสังกัดเท่านั้น) และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าและประชาชนทั่วไป ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้ ทั้งในนามบุคคลหรือเป็นทีม (จำกัดสมาชิกไม่เกิน ๑๐ คน)
ในงานแถลงข่าว “ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปี ๔” ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธีกล่าวถึงการเพิ่มระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในประเภทสื่ออินโฟกราฟิกว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังค่านิยมและความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องแก่เยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเจริญเติบโตและดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล โดยเริ่มเปิดรับผลงานในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในประเภทสื่อคลิปวิดีโอ ตั้งแต่การประกวดปีที่ ๓ และในปีนี้ เพิ่มการรับผลงานในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในประเภทสื่ออินโฟกราฟิกด้วย และมุ่งหวังให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และครูอาจารย์มีส่วนร่วมในการปลูกฝังแนวคิดและให้คำแนะนำแก่เยาวชน และยังเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันอีกด้วย
“สมัยนี้ เด็กใช้สื่อดิจิทัลกันตั้งแต่ยังอ่านหนังสือไม่ออกด้วยซ้ำ เด็กสามารถเสพทั้งสื่อที่มีทั้งคุณและโทษโดยไม่สามารถแยกแยะ แทนที่จะปิดกั้นการรับรู้ เราจึงควรช่วยกันรณรงค์ส่งเสริมตั้งแต่เยาว์วัย ให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกระดับอายุและการศึกษา มีความเข้าใจและรู้เท่าทัน สามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีทัศนคติและจรรยาบรรณในการใช้สื่อในทางสร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อสังคม”
การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DigiFam Awards ปี ๔”  ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เป็นบริการทางวิชาการแก่สังคมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รางวัลในปีนี้ประกอบด้วยถ้วยพระราชทาน ประกาศนียบัตรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทุนการศึกษารวม ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
นอกจากรางวัลจากการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ยังมีรางวัล Popular Vote ที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมเลือกผลงานสื่ออินโฟกราฟิกที่ชื่นชอบ ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ DigiFam Awards และสื่อคลิปวิดีโอทางช่องยูทิวบ์ @Chulabhorn Royal Academy โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะนับจากยอดไลก์ แชร์ และวิว
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดและสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.crahdfamily.com เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และติดตามข่าวสารของกิจกรรมได้ที่
เฟซบุ๊กแฟนเพจ DigiFam Awards หรือแอดไลน์ @DigiFam Awards 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages