ดร.รัตนา แซ่เล้า สานต่อปณิธานการศึกษา นำเยาวชนไทยพัฒนาสู่ความฝันอันสูงสุด ของ ร.9 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Saturday 17 June 2023

ดร.รัตนา แซ่เล้า สานต่อปณิธานการศึกษา นำเยาวชนไทยพัฒนาสู่ความฝันอันสูงสุด ของ ร.9

ด้วยรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชการที่ 9 เลยทำให้ ดร.รัตนา แซ่เล้า  ผู้ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ด้านการศึกษา ประจำปี 2549 ได้มุ่งมั่นที่จะสืบสานปณิธานด้านการศึกษา ผ่านการจัดทำโครงการฯ ของกลุ่ม Unite Thailand และกับตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันคือหัวหน้าโครงการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ซึ่งได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาวงการศึกษาของประเทศไทยนานัปการ

ดร.รัตนา แซ่เล้า กล่าวว่า “กลุ่ม Unite Thailand เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่มาจากทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการขับเคลื่อนสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเสรีภาพทางการแสดงออก โดยใช้ศิลปะหรือการพูด เป็นการสร้างพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้ให้กับทุกคน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการค่ายศิลปะให้เยาวชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย อาทิ กรุงเทพมหานคร, เลย, ลำพูน, กาญจนบุรี, ลพบุรี, ชลบุรี ฯลฯ รวมแล้วกว่า 26 ครั้ง โดยล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือให้กับชุมชนวัดทุ่งลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง และมีห้องสมุดในความดูแลที่ยังต้องการหนังสืออีกเป็นจำนวนมาก โดยผู้สนใจสามารถส่งหนังสือมาได้ที่ ดร.รัตนา แซ่เล้า บริษัท โอซีบี 1992 จำกัด เลขที่ 21/202-203 ถนนสุขุมวิท 62 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 และกิจกรรมล่าสุดที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้คือ การร่วมมือกับรายการหนึ่งในพระราชดำริ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD ชื่อตอนความฝันอันสูงสุด ซึ่งเป็นการถ่ายทำและสัมภาษณ์บุคคลจากทุกสาขาอาชีพที่ได้ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกในเดือน ก.ค.66 นี้

ในส่วนของมูลนิธิเอเชีย นั้น ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องจากความท้าทายสู่คุณภาพการศึกษา ของประเทศไทย : กฎ ระเบียบ การบริหารทรัพยากรและความเป็นผู้นำ, การลงพื้นที่เก็บข้อมูลการวิจัยเรื่องความเลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การจัดทำเว็บพอร์ทัลการเรียนรู้บนโลกออน ไลน์ให้เด็กไทย ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org , การจัดทำสารคดีชื่อตอน “โรงเรียนดีมีทุกที่” ออกอากาศในรายการหนึ่งในพระราชดำริ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 Mcot HD, การจัดประกวดเรียงความในหัวข้อ “ครูใหญ่ในใจเรา” ในระดับชั้น ม.1-ม.6 ทั่วประเทศ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 3,326 คน และล่าสุดคือการจัดทำเว็บไซต์ Thailand Leadership ภายใต้ความร่วมมือของสถานทูตออสเตรเลีย ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ ภายในจะประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ 11 ทักษะสำคัญของผู้นำวิชาการ, งานวิจัยประเทศไทยใน TALIS เป็นการสำรวจครูและผู้บริหารสถานศึกษาในระดับนานาชาติ จัดโดย OECD, บทความเรื่องผู้นำทางวิชาการและพัฒนาการศึกษาไทย โดยนักการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก, บทความ, วอดแคสต์ และพอดแคสต์ จากผู้อำนวยการศึกษา และนักวิชาการทั่วประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือน ส.ค.66      

และในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังจะมีคณะรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ขอฝากให้ผู้ที่จะขึ้นมาดูแลในเรื่องการศึกษาของไทย ได้พิจารณาในเรื่องนโยบายปฎิรูปการศึกษาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ เรื่องความเหลื่อมล้ำของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ, การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก, การจัดตั้งโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรม, การลดจำนวนเด็กนักเรียนทั่วประเทศที่ออกกลางคัน ซึ่งในปี 2565 ทาง ศธ. ได้รายงานว่ามีจำนวนมากกว่า 100,000 ราย รวมถึงการมอบความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนที่ขาดหายไป ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages