วช.นำนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากงาน INTARG 2023 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 29 May 2023

วช.นำนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากงาน INTARG 2023 ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำทีมนักประดิษฐ์ไทยจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีคว้ารางวัลสูงสุด The Best Foreign Innovation Award จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในเวที The 16th  International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ MCK Katowice, International Congress Centre เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล The Best Foreign Innovation Award ได้แก่ ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่หลอดเลือดตีบตันจากการผ่าตัดทำเส้นเลือดสำหรับฟอกไตจากวัสดุโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการใช้ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเลือกใหม่ ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในการรักษาแทนบอลลูนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและยืดอายุการใช้งานของหลอดเลือดฟอกไต พร้อมนี้ผลงานดังกล่าวยังได้รับรางวัลในระดับ Platinum Medal อีกด้วย

พร้อมนี้ ทีมนักประดิษฐ์ไทยยังได้รับรางวัลสำคัญ on stage ของงาน ได้แก่

- รางวัล Diamond Medal จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเชิงศิลป์ (Aesthetic Innovation): การประยุกต์ใช้เศษแก้วในการประดิษฐ์เป็นกระจกเกรียบโบราณ (Thai ancient glass) เพื่อเพิ่มคุณค่างานศิลปกรรมไทย” โดยนายรัชพล เต๋จ๊ะยา และคณะ จากโรงเรียนสตรีวิทยา และยังได้รับรางวัล Special Prize on stage จาก Europe France Inventeurs (The French Federation of Inventions Award)


นอกจากนี้ สิ่งประดิษฐและและนวัตกรรมอีก 3 ผลงานที่ได้รับ Special Prizes on stage จากองค์กรนานาชาติ ดังนี้ 

- ผลงานเรื่อง “ชุดปลูกพืชสำเร็จรูปสำหรับช่วงภัยพิบัติ” โดย ดร.มนสินี อรรถวานิช, นายกฤษฎา พลทรัพย์ และนายระพี บุญบุตร จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัลจาก The 1st Institute Inventors and Researchers in I.R.Iran (FIRI Award)


- ผลงานเรื่อง “สารสกัดสมุนไพรเข้มข้นเซลล์แมททริทซ์ เพื่อบำรุงสมอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ และคณะจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA Special Award)


- ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจดีเอ็นเออย่างรวดเร็วแบบแถบสีที่จำเพาะต่อพืชพิษสกุลอริสโทโลเกียที่ทำให้เกิดโรคไตจากกรดอริสโทโลคิก” โดย ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง, ดร.กรรณิกา ทองขาว และเภสัชกรชยพล ตั้งพัฒน์ทอง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลจาก Industrial Property Office of the Czech Republic (Industrial Property Office Patent Award)


ใน INTARG 2023  ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้คว้าเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้

-เหรียญทอง 18 ผลงาน

-เหรียญเงิน 5 ผลงาน

-เหรียญทองแดง 6 ผลงาน

พร้อมด้วย Special Prize จากนานาประเทศ 

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวที INTARG 2023 พร้อมกล่าวชื่นชมทีมนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทย ในเวทีนานาชาติในครั้งนี้ รวมทั้ง โอกาสในการส่งเสริมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป


สำหรับ 19 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที The 16th International Invention and Innovation Show (INTARG 2023) ได้แก่

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• มหาวิทยาลัยบูรพา

• มหาวิทยาลัยนเรศวร

• มหาวิทยาลัยแม่โจ้

• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

• โรงเรียนสตรีวิทยา

• โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages