ภาคธุรกิจไทย TBCSD และ TEI ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Friday 10 March 2023

ภาคธุรกิจไทย TBCSD และ TEI ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5

ภาคธุรกิจไทย TBCSD และ TEI ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute : TEI) พร้อมผนึกกำลังร่วมกับภาครัฐและองค์กรสมาชิกที่เป็นภาคธุรกิจไทยชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวนสมาชิกกว่า 43 องค์กรอันครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย เพื่อแสดงถึงพลังจากการรวมตัวขององค์กรภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

TBCSD จะดำเนินการขับเคลื่อนงานไปยังประเด็นสำคัญเรื่อง PM2.5 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นประเด็นที่จะต้องใช้พลังความร่วมมือ ในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา โดยต้องอาศัยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกัน ผ่านการจัดงานสัมมนาวิชาการ “บทบาทภาคธุรกิจไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5” ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสวนสน ชั้น 6 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO B กรุงเทพฯ

โดยมี นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหารองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวต้อนรับ และ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) กล่าวเปิดงาน 

ภายในงานพบกับการเสวนา “บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5”  โดยผู้บริหารทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ นำโดย กรมควบคุมมลพิษ, กรมส่งเสริมการเกษตร, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาชิกองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมทั้ง จะมีการนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD ที่จะนำไปขับเคลื่อนและเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การผลักดันนโยบายที่เป็นธรรมกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live : Thailand Environment Institute Foundation : TEI


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages