ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 สนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงาน Up Skill - Re skill - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 13 March 2023

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 สนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงาน Up Skill - Re skill

 

ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 27 ส่งเสริมการสร้างงาน กระตุ้นแรงงานกลับเข้าสู่ตลาดงานได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  พาครูอาจารย์ทั่วประเทศ ผู้บริหารการศึกษา  เยี่ยมชมโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา  ศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูลด้านการอาชีพ  สนับสนุนการเพิ่มทักษะแรงงาน เป็นการ "upskill-reskill"  ให้เหมาะสมกับโลกธุรกิจยุคใหม่


ข้อมูลของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แรงงานที่เพิ่งจบการศึกษาเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือที่เรียกว่า ‘First Jobber’ ประมาณการว่า ในปี 2566 จะมีจำนวนทั้งสิ้น 373,488 คน  และคาดการณ์ว่า ในปี 2567 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอีก เป็นจำนวน 412,466 คน ซึ่งมากกว่าปี 2566 แสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตของจำนวนกำลังแรงงานที่มากขึ้น  ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากทางเทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Automation ถูกนำเข้ามาใช้มากขึ้นในหลายๆภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ และที่สำคัญคือถูกนำมาใช้แทนที่แรงงานมนุษย์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะเพื่อให้ทันกับลักษณะงานที่เปลี่ยนไป


กิจกรรม สำหรับ ครูอาจารย์ ผู้บริหารการศึกษา  ครูอาจารย์ทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ  ศึกษากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนเยาวชนในศตวรรษที่ 21  ครบทุกมิติ  พร้อมกิจกรรมการอบรมวิชาชีพต่างๆ  และการทำ Workshop ถอดรหัสนวัตกรรมศาสตร์พระราชา เรียนรู้นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน Interactive Board Game จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และ อาจารย์ อดุลย์ ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ และการพัฒนานวัตกรรมแบบก้าวกระโดดสำหรับองค์กรต่อไป


โครงการ “ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ ๒๗ จัดโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักโครงการและจัดการความรู้ (OKMD) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมนักเรียนเก่า AFS ประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี   สำหรับผู้บริหาร  ครูอาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งท่านที่สนใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันเสาร์ที่ 25  – วันอาทิตย์ที่ 26  มีนาคม  2566  ณ  โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณจารุกัญญ์ โทรศัพท์ 099 397 5333  FB : ตามรอยพระราชา-The King’s Journey  LINE :  The King’s Journey

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages