สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดงาน “OTOP Phitsanulok น่านนทีของดีเมืองสองแคว” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 2 February 2023

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดงาน “OTOP Phitsanulok น่านนทีของดีเมืองสองแคว” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกจัดงาน “OTOP Phitsanulok น่านนทีของดีเมืองสองแคว” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า นำผู้ประกอบการ 50 ร้านค้าร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1  ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยได้นำสินค้าเด่น ของจังหวัดพิษณุโลก เช่น กล้วยตาก กระยาสารท น้ำพริก พระพุทธชินราชจำลอง ผ้าทออัตลักษณ์ประจำจังหวัด ผลิตภัณฑ์จักสาน มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้า ในศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร แห่งนี้ได้เป็นที่รู้จัก และได้เลือกซื้อสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรง  ถึงจำนวน 50 บูธ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าในทุกวัน อาทิ การจัดกิจกรรมนาทีทอง การแสดงโฟล์คซอง การแสดงศิลปวัฒนธรรม” 

ด้านนางศุภลักษณ์  แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ลดลง จังหวัดพิษณุโลกจึงจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก OTOP SMEs  ในยุควิถีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดงาน“น่านนทีของดีเมืองสองแคว” ระหว่างวันที่  1 – 5  กุมภาพันธ์  2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages