เชิญชิม ชม ช้อป พร้อมรับไอเดียชี้ช่องทางสร้างรายได้กับเทคนิคการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปในกิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” 3 – 11 ก.พ. 66 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Thursday 2 February 2023

เชิญชิม ชม ช้อป พร้อมรับไอเดียชี้ช่องทางสร้างรายได้กับเทคนิคการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปในกิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” 3 – 11 ก.พ. 66 ที่ ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 27 ม.ค.66 ที่ห้องประชุม 904 ชั้น 9 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะทำงานนโยบายบูรณาการส่วนงานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มก. เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม“นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล ประธานคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพด้านการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง /ผศ.ดร.จุฑา มุกดาสนิท คณะประมง /ดร.ชุติมา ขมวิลัย ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำกรมประมง นายจิรศักดิ์ สุยาคำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา SMEs และ Start up ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร ผู้จัดการสูงสุดด้านงานวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และรศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมการแถลงข่าว โดยเน้นย้ำถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกิดแนวคิดในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ำ และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการประมง ไปยังกลุ่มป้าหมาย คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ด้านประมงและผลิตภัณฑ์ประมง (ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ผู้สนับสนุน) บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านนิทรรศการ การสาธิตเมนูอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงพร้อมต่อยอด การเสวนาทางวิชาการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประมง

ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( KU-Lifelong Learning Model)เชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติกับบทบาทของมหาวิทยาลัย และบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย เพื่อยกระดับความรู้ นวัตกรรม ผ่านสินค้าและบริการคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมอบให้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ขับเคลื่อนโครงการนำร่องเชิงนโยบายการบูรณาการส่วนงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ กรอบแนวคิด KUniverse ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกัน นำสินค้าและบริการคุณภาพเป็นตัวนำและโยงมาสู่การเรียนการสอน เพื่อเปลี่ยน Platform การเรียนรู้ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกับปีนี้เป็นปีของการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “นวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมง” ขึ้นในช่วงงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารวิทยบริการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม เป็นการยกระดับงานเกษตรแฟร์ให้เป็นที่รวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพผ่านนวัตกรรมที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

รูปแบบของการจัดกิจกรรม จะจัดในพื้นที่ภายในโถงอเนกประสงค์ชั้น 1 และ บริเวณโดยรอบอาคารวิทยบริการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ใกล้กับประตู 1 งามวงศ์วาน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตรงข้ามกับอาคารจอดรถ 1 

โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  กิจกรรมการถ่ายทอดการแปรรูปสินค้าประมงและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสำเร็จของเกษตรกร การให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการประมงและผลิตภัณฑ์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพซึ่งเป็นการบรรยาย สาธิต บนเวที และถ่ายทอดสดผ่านระบบ online ผ่าน YouTube และ Facebook ของ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลิงค์https://www.facebook.com/eto.kaset/  และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมประมง นอกจากนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การเลี้ยงหอยแมลงภู่ขนาดใหญ่ New Thailand สร้างรายได้ต่อชุมชน และเรื่อง ปลาหยก วากิวแห่งสายน้ำ สัตว์เศรษฐกิจใหม่ของไทยอุดมด้วยโอเมกา 3 โดยนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล อดีตอธิบดีกรมประมง ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพด้านการประมงและ ผลิตภัณฑ์ประมง และนายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

กิจกรรมนวัตกรรมยกระดับการประมงและผลิตภัณฑ์ประมงเปิดต้อนรับทุกท่านร่วมเรียนรู้ต่อยอดความคิดเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ และอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพ ในช่วงงานเกษตรแฟร์ ระหว่างวันที่ 3 -11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารวิทยบริการ ใกล้ประตู 1 งามวงศ์วาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0 2942 8822 ต่อ 405 , www.eto.ku.ac.th และ inbox facebook page สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages