รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการเพื่อจัดตั้ง และปรับปรุงโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี จ.นราธิวาส - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Wednesday 1 February 2023

รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการเพื่อจัดตั้ง และปรับปรุงโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี จ.นราธิวาส

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามดำเนินการเพื่อจัดตั้ง และปรับปรุงโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นายวราวุธ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยพื้นที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นพื้นที่ ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้กรมชลประทานดำเนินการเพื่อจัดตั้งและปรับปรุงโครงการระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบระยะทาง ๓ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ด้านข้างของศาลาปฏิบัติธรรมปากล่อแห่งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการระบายน้ำในคลองไม่สะดวก และคลองเดิมมีการตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดินมาเป็นระยะเวลายาวนาน รวมทั้งจากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากในพื้นที่มีจัดการระบบการระบายน้ำให้ได้ดียิ่งขึ้น จำเป็นจะต้องมีการขุดลอกเพิ่มเติมอีก เป็นระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่ในสวนนี้อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าพรุ หากจะดำเนินการดังกล่าวได้ขอให้กรมชลประทานประสานงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสำรวจ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและจะเป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป


นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วย

 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages