BKI สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ทีมชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ USAR Thailand ในการร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกี - Thailand Times

Breaking

Post Top Ad

Monday 20 February 2023

BKI สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ทีมชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ USAR Thailand ในการร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกี

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  สนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ทีมชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติ  (Urban Search and Rescue)  หรือทีม USAR Thailand ที่จะเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ปฏิบัติการ “Thailand for Turkey”  โดยนางอภิญญา จิตระดับ ผู้จัดการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ ถุงนอน เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่ม รวมมูลค่า 120,000 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทีมชุดค้นหาและกู้ภัยในเมืองแห่งชาติในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย สำเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นผู้รับมอบ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566           


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad


Pages